Back

Anunţ public privind decizia de emitere nr. 293/04.10.2019 a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Punct de colectare DEEE-uri”, pe amplasamentul din municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 145, județul Cluj; titular: LEO TEAM S.R.L.