Back

Anunț public privind decizia de încadrare pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a persoanelor juridice Composesoratul Sala Chicedi, Composesoratul „Lăstarul Deuş”, Parohia Sânmărtin, Composesoratul Codru Făureni, Biserica Greco Catolică Borşa, filia Giula, judeţul Cluj”, de pe raza U.A.T. Borşa, Aşchileu şi Vultureni, jud. Cluj; titular: OCOLUL SILVIC GHERLA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a persoanelor juridice Composesoratul Sala Chicedi, Composesoratul „Lăstarul Deuş”, Parohia Sânmărtin, Composesoratul Codru Făureni, Biserica Greco Catolică Borşa, filia Giula, judeţul Cluj, de pe raza U.A.T. Borşa, Aşchileu şi Vultureni, jud. Cluj, titular: OCOLUL SILVIC GHERLA, nu necesită evaluare de mediu, deoarece nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului, iar prin aplicarea prevederilor planului nu se realizează un impact negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0295 Dealurile Clujului Est. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, cu respectarea tuturor măsurilor şi condiţiilor prevăzute în plan, precum şi a celor impuse de administratorul sitului prin avizul Avizul Societăţii Lepidopterologice Române nr. 13 din 18.07.2018. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.