Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Rasca, UPI Rasca, jud. Cluj; titular: Comuna Rasca

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că   Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand comunei Rasca, UPI Rasca”, în  UPI Rasca, jud Cluj; titular:  Comuna Rasca  nu necesită evaluare de mediu, deoarece prin aplicarea  prevederilor planului nu se realizeaza  un impact negativ asupra ariei naturale protejate, tratamentul aplicat este cel al taierilor progresive, cu mentiunea sa se respecte  conditiile puse in Avizul nr. 158/19.11.2019, emis de Administratia Parcului Natural Apuseni.  Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără evaluare de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: office[@]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00,  în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.