Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „ANENAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL SIC SI A SCOLII CU CLASELE I-VIII”; titular: Comuna Sic

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra necesităţii efectuării evaluării de mediu si evaluarii adecvate în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „ANENAJAMENTUL CONSILIULUI LOCAL SIC SI A SCOLII CU CLASELE I-VIII ” amplasat in comuna Sic, judetul Cluj. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni- vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

decizie