Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „Elaborare PUZ pentru construire sala de evenimente cu pensiune si dotari cu regim maxim de inaltime S+D+P+E, imprejmuire teren, racorduri si bransamente la utilitati” – în comuna Floresti, str. Valea Sânãslaului, jud. Cluj

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Elaborare   PUZ pentru construire sala de evenimente cu pensiune si dotari cu regim maxim de inaltime S+D+P+E, imprejmuire teren, racorduri si bransamente la utilitati” –  în comuna Floresti, str. Valea Sânãslaului,  jud. Cluj; titular: RUS NICOLAE, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail:  office[at]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele 9.00-12.00,  în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.