Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „Elaborare PUZ pentru desfiintare constructii existente, operatiuni cadastrale-alipire parcele, construire magazin LIDL, amenajari exterioare, accese si parcaje, racorduri si bransamente, imprejmuire, organizare de santier”, situat in Huedin, str. P-ta Victoriei si Protopop Aurel Munteanu, fn, jud. Cluj; Titular: LIDL ROMANIA SCS

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru  planul: „Elaborare PUZ pentru desfiintare constructii existente, operatiuni cadastrale-alipire parcele, construire magazin LIDL, amenajari exterioare, accese si parcaje, racorduri si bransamente, imprejmuire, organizare de santier”, situat in Huedin, str. P-ta Victoriei si Protopop Aurel Munteanu, fn,     jud. Cluj; Titular:  LIDL ROMANIA SCS

DESCARCA