Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul: „Elaborare PUZ pentru introducere teren in intravilan” – situat în județul Cluj, comuna Apahida, extravilan, fn,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Elaborare    PUZ  pentru introducere teren in intravilan” – situat în comuna Apahida, extravilan, fn,  jud. Cluj; titular: Verde Calin, Campean Cornel, Campean Danut, Batinas Rodica, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410720, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00,  în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.