Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că ”PUZ pentru REGLEMENTARE URBANISTIC ȘI EDILITARĂ A AMPLASAMENTULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ȘI AMENAJĂRII UNEI UNITĂȚI FUNCȚIONALE CU CARACTER PUBLIC DE TIP ZONĂ VERDE ȘI DOTĂRI SOCIAL-CULTURALE, CONSTRUIRE PARC CU LAC DE AGREMENT, ACCES” în comuna Gilău, sat Gilău, nr. FN (identficat prin CF nr. 57689, Nr. CAD 57689/Gilău), jud. Cluj, titular: PAROHIA ORTODOXĂ SOMEȘU RECE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: „PUZ pentru REGLEMENTARE URBANISTIC ȘI EDILITARĂ A AMPLASAMENTULUI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ȘI AMENAJĂRII UNEI UNITĂȚI FUNCȚIONALE CU CARACTER PUBLIC DE TIP ZONĂ VERDE ȘI DOTĂRI SOCIAL-CULTURALE, CONSTRUIRE PARC CU LAC DE AGREMENT, ACCES” în comuna Gilău, sat Gilău, nr. FN (identficat prin CF nr. 57689, Nr. CAD 57689/Gilău), jud. Cluj,  titular:  PAROHIA ORTODOXĂ SOMEȘU RECE,  nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţionale, comunitare sau internaţionale şi nu se identifică efect semnificativ advers asupra  mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office[at]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”