Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul „Derogare de la prevederile amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică de stat – UP VI Valea Drăganului, administrat de OCOLUL SILVIC HUEDIN,

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: Derogare de la prevederile amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică de stat – UP VI Valea Drăganului, administrat de OCOLUL SILVIC HUEDIN  necesită evaluare de mediu, având în vedere că:

  •  planul a fost încadrat la art. 5, alin. 2. a) şi b) din  HG 1076/2004, datorită posibilelor efecte asupra mediului şi asupra ariilor naturale protejate.
  • amplasamentul studiat este inclus în Situl Natura 2000 ROSPA0081 Munții Apuseni-Vlădeasa.

Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

 Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office[at]apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

decizie