Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul Implementarea Planului de management şi a regulamentului Sitului de Importanţă Comunitară Sărăturile Ocna Veche ROSCI0223, prin Masterplan Băi Sărate, PUZ zona Băi Sărate şi SF pentru construirea şi dotarea unui centru multifuncţional în Băile Turda, judeţul Cluj, titular: Municipiul Turda

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: Implementarea Planului de management şi a regulamentului Sitului de Importanţă Comunitară Sărăturile Ocna Veche ROSCI0223 , prin Masterplan Băi Sărate, PUZ zona Băi Sărate şi SF pentru construirea şi dotarea unui centru multifuncţional în Băile Turda, judeţul Cluj, titular: Municipiul Turda, necesită evaluare de mediu, deoarece:

  • planul a fost încadrat la art. 5, alin. 2. a) şi b) din  HG 1076/2004,
  • amplasamentul studiat este inclus în Situl Natura 2000 ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche.

Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

05.02.2019