Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul PUZ construire service şi spălătorie auto şi demolare construcţii existente, Dej, str. Bistriţei, nr. 6B, judeţul Cluj, titular: SC B&S Exodus SRL

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: PUZ construire service şi spălătorie auto şi demolare construcţii existente, Dej, str. Bistriţei, nr. 6B, judeţul Cluj, titular: SC B&S Exodus SRL, nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţionale, comunitare sau internaţionale şi nu se identifică efect semnificativ advers asupra  mediului ca urmare a implementării acestuia. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”