Back

Anunț public privind decizia de încadrare pentru planul „PUD pentru construire staţie mixtă distribuţie carburanţi – cabină staţie, copertină, skid, totem, branşamente utilităţi, împrejmuire gard staţie Fundătura”, în com. Iclod, sat Fundătura, fn, jud. Cluj; titular: S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că planul „PUD pentru construire staţie mixtă distribuţie carburanţi – cabină staţie, copertină, skid, totem, branşamente utilităţi, împrejmuire gard staţie Fundătura”, în com. Iclod, sat Fundătura, fn, jud. Cluj; titular: S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.