Back

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Detaliu- Construire locuinţe unifamiliale , situat în Turda, str. Univers fnr., titular MANOLACHE TEODORA ŞI MANOLACHE DAN

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Detaliu- Construire locuinţe unifamiliale   ”, Turda, str.Univers fnr. , titular MANOLACHE TEODORA ŞI MANOLACHE DAN, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”