Back

Anunt public privind decizia de încadrarea pentru proiectul „Construire Centru Medical Chinteni, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente”, propus a fi realizat în comuna Chinteni, sat Chinteni, FN, județul Cluj, titular: COMUNA CHINTENI.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fǎrǎ evaluarea impactului asupra mediului şi evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Centru Medical Chinteni, împrejmuire proprietate, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente”, propus a fi realizat în comuna Chinteni, sat Chinteni, FN, județul Cluj, titular: COMUNA CHINTENI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax.  0264 410 716, e-mail office[at]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9-1600 şi vineri, între orele 9-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

2. Comentariile/ observaţiile/ propunerile publicului publicului interesat se pot înainta până la data de 02.12.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ)

decizie