Back

Anunț public privind decizia de revizuire autorizație de mediu (autorizația de mediu nr. 121 din 10.06.2010) pentru desfăşurarea activității: -COLECTARE/RECUPERAREA/COMERȚ CU DEȘEURI RECICLABILE Titular: S.C. REMATINVEST S.R.L. Sediu social: municipiul Cluj-Napoca, Piața Cipariu nr. 15, bloc 3A, județul Cluj Punct de lucru: municipiul Cluj-Napoca, strada Fabricii de Zahăr nr. 166, județul Cluj; Cod unic de înregistrare: 15705409. Nr. de înmatriculare: J12/2449/2003

Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

decizie

draft