Back

Anunț public privind decizia de revizuire autorizație de mediu (autorizația de mediu nr. 285 din 15.11.2011, revizuită 1 la data de 20.11.2013, revizuită 2 la data de 31.08.2016) pentru desfăşurarea activității: pentru: Depozit KAUFLAND - Depozit de produse alimentare şi nealimentare KAUFLAND. - Colectare deşeuri nepericuloase (din sistemul propriu).Titular: S.C. KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S

Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

decizie

autorizatie revizuita