Back

Anunț public privind decizia de revizuire autorizație de mediu (autorizația de mediu nr. 435 din 05.12.2013) pentru desfăşurarea activității: Punct de sprijin pentru activitatea de iarnă și atelier mecanic Gherla - din municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr. 52, județul Cluj Titular: DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 216, județul Cluj

Prezenta decizie poate fi contestată cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

decizie

draft