Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ Construire retea de canalizare in localitatea Bologa,Comuna Poieni, jud.Cluj” Titular: Comuna POIENI

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire retea de canalizare in localitatea Bologa,Comuna Poieni, jud.Cluj”

Titular:  Comuna POIENI

descarca