Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului eliminare punct periculos –reparație infrastructură și regularizare albie, pod Km 19+573, linia 412, Apahida – Baia Mare” în comuna Iclod, localitatea Fundătura, județul Cluj Titular: C.N.C.F. CFR S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 17, județul Cluj

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului eliminare punct periculos –reparație infrastructură și regularizare albie, pod Km 19+573, linia 412,  Apahida – Baia Mare” în comuna Iclod, localitatea Fundătura,  județul Cluj.

          Titular: C.N.C.F. CFR S.A.

– SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CLUJ

Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu nr. 17, județul Cluj.

          Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni - joi între orele 9.00 – 13,00, vineri între orele 9,00-11,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site.”

decizie