Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, pentru „Construire casă unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Colonia Valea Fânațelor, f.n, jud. Cluj.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru „Construire casă unifamilială, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Colonia Valea Fânațelor, f.n, jud. Cluj, zona conform planului de încadrare şi planului de situaţie,  jud. Cluj, titular: Drăgan Olimpiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data afisarii.

proiect