Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, pentru „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pensiune turistică, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, operațiuni notariale conform PUZ aprobat”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Drumul Sfântul Ion, nr. 138, jud. Cluj. Titular: Mariș Nicu, Cluj Napoca, Drumul Sfântul Ioan, nr. 70.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire pensiune turistică, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități, operațiuni notariale conform PUZ aprobat”, propus a fi amplasat în localitatea Cluj Napoca, str. Drumul Sfântul Ion, nr. 138, jud. Cluj, zona conform planului de încadrare şi planului de situaţie,  jud. Cluj, titular: Mariș Nicu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99  în zilele de luni-joi intre orele 09.00-14 si vineri, între orele 09.00-12.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj şi la adresa de e-mail: office@apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data afisarii.


decizie