Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul „Execuție de lucrări de decontaminare a solului și a stratului freatic” în comuna Căpușu Mare, sat Căpușul Mare f.n., jud. Cluj. Titular: S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în municipiul Brașov, str. Ioan Clopoțel nr. 4, jud. Brașov.

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul „Execuție de lucrări de decontaminare a solului și a stratului freatic” în comuna Căpușu Mare, sat Căpușul Mare f.n., jud. Cluj.  Titular: S.C. SIKA ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în municipiul Brașov, str. Ioan Clopoțel nr. 4, jud. Brașov.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni - joi între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 şi vineri între orele 8,00-12,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

decizie