Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare fara EIM pentru proiectul: Construire parking suprateran, alei de acces, racorduri şi branşamente la utilităţi, devieri şi repoziţionare reţele de utilităţi existente, propus a fi realizat în Cluj-Napoca, str. Primăverii, fn, judeţul Cluj, titular: Municipiul Cluj-Napoca

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru Construire parking suprateran, alei de acces, racorduri şi branşamente la utilităţi, devieri şi repoziţionare reţele de utilităţi existente, propus a fi realizat în Cluj-Napoca, str. Primăverii, fn, judeţul Cluj, titular: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-vineri între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ.

decizie