Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare fara EIM pentru proiectul: Construire supermarket Lidl, amenajări accese şi locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare şi totem, împrejmuire, Turda, P-ţa Romană, nr. 17, judeţul Cluj, titular: SC Lidl Romania SCS

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul Construire supermarket Lidl, amenajări accese şi locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare şi totem, împrejmuire, Turda, P-ţa Romană, nr. 17, judeţul Cluj, titular: SC Lidl Romania SCS.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele de luni-vineri între orele 9-14 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

decizie