Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Elaborare PUZ introducere teren in intravilan – zona de recreere, sport, turism, subzona dotari turistice- UTR Rt Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului pensiune agroturistica in localitatea Rogojel, imprejmuire, asigurare dotari edilitare, deschidere acces” în comuna Săcuieu, sat . Rogojel, jud. Cluj Titular: POTRA BOGDAN MARIAN PFA ,Comuna Sacuieu, nr.146, județul Cluj

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare PUZ  introducere teren in intravilan – zona de recreere, sport, turism, subzona dotari turistice- UTR Rt

 Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului pensiune agroturistica in localitatea Rogojel, imprejmuire, asigurare dotari edilitare, deschidere acces” în comuna Săcuieu, sat . Rogojel,  jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.Titular: POTRA BOGDAN MARIAN PFA Comuna Sacuieu, nr.146, județul Cluj    

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”