Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Elaborare proiect urbanistic zonal conform legii nr. 350/2001 cu madificarile si completarile ulterioare” în Cluj-Napoca str. Eclipsei FN , jud. Cluj Titular: PLOPEANU ALIN si PLOPEAN ADINA prin DETREI ARHITECTURA SRL ,Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 7 , județul Cluj

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare proiect urbanistic zonal conform legii nr. 350/2001 cu madificarile si completarile ulterioare” în Cluj-Napoca str. Eclipsei FN  , jud. Cluj,  nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: PLOPEANU ALIN si  PLOPEAN ADIN prin DETREI ARHITECTURA SRL,  Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 7 , județul Cluj

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”