Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Derogare de la amenajamentul silvic al fondului forestier UB I Sacuieu ” in comuna SACUIEU ȋn jud. Cluj.

 “Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Derogarea de la amenajamentul silvic al fondului forestier UB I Sacuieu  ” in comuna SACUIEU  ȋn jud. Cluj, titular: PRIMARIA COMUNEI SACUIEU cu sediul in Sacuieu, nr. 130, județul Cluj , nu necesită evaluare de mediu şi evaluare adecvată, deoarece lucrările silvice sunt specifice, iar lucrările din ariile naturale pentru care există avizului Administratiei Parcului Natural Apuseni , se vor executa cu respectarea condițiilor din aviz, ȋn vederea păstrării integrității ariilor naturale protejate:. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”