Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Derogare de la amenajamentul silvic al fondului forestier UB I Sacuieu ” in comuna SACUIEU ȋn jud. Cluj.

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Plan Urbanistic Zonal  construire hală depozitare cereale, în com. Gârbău, sat Turea, nr. 204, judeţul Cluj, titular: SC SEMTUR SRL nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi între orele 900-1400, vineri între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”