Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „PUZ – intrare in intravilan –zona turistica” în comuna Chinteni, sat Feurdeni, fn, CF. nr. 54779, jud. Cluj Titular: SC JSD SRL cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. Portile de Fier, nr.48, județul Cluj.

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ – intrare in intravilan –zona turistica” în comuna Chinteni, sat Feurdeni, fn, CF. nr. 54779,  jud. Cluj ,  nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

          Titular: SC JSD SRL,  cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str.  Portile de Fier, nr.48, județul Cluj

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari[at]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”