Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Derogarea de la prevederile amenajamentului silvic – UP I MĂNASTIRENI, din cadrul Ocolului Silvic Belis, proprietar Comuna Mastireni, u.a.: 1A, 2B, 22A, 23A ȋn jud. Cluj. Titular: Comuna Mastireni - Ocolul Silvic Beliș, comuna Beliș, localitatea Beliș, strada Principală, nr. 105A, județul Cluj

          ”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Derogarea de la prevederile amenajamentului silvic – UP I MĂNASTIRENI, din cadrul Ocolului Silvic Belis, proprietar Comuna Mastireni, u.a.: 1A, 2B, 22A, 23A ȋn jud. Cluj.  nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

          Titular: Comuna Mastireni - Ocolul Silvic Beliș, comuna Beliș, localitatea Beliș, strada Principală, nr. 105A, județul Cluj.

          Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari[@]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”