Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Elaborare PUZ in conditiile legii 350/2001 actualizata” - PUZ – dezvoltare complex studentesc „ Hașdeu” în Cluj-Napoca, str. B.P.Hașdeu, nr.11,23,25,45,53,69, jud.Cluj; titular:UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI Municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, județul Cluj.

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare PUZ in conditiile legii 350/2001 actualizata” - PUZ – dezvoltare complex studentesc „ Hasdeu” in Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu, nr. 11,23,25,45,53,69, jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 Titular: UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI Municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, județul Cluj .

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari[@]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului