Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare fără evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, pentru planul/programul „Elaborare Plan Urbanistic in conditiile legii nr. 350/2001 modificata si actualizata” în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 186, jud. Cluj. Titular: JERBAKKA JAN Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara, nr.30, județul Cluj.

.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „Elaborare Plan Urbanistic in conditiile legii nr. 350/2001 modificata si actualizata” în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 186,  judetul Cluj,  nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Titular: JERBAKKA JAN,  Cluj-Napoca, str. Iancu de Hunedoara, nr.30, județul Cluj.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 410716, e-mail: reglementari[at]apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului