Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru „D.T.A.C. pentru fabrica de productie si birouri, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si organizare de santier aferenta ” în Municipiul Dej, str. Henri Coanda, nr. 5A , jud. Cluj, Titular: SC SAUTER TURNING PROCESS SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Henri Coanda, nr. 5 , județul Cluj.

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului pentru proiectul D.T.A.C.  pentru fabrica de productie si birouri, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si organizare de santier aferenta ” în Municipiul  Dej, str. Henri Coanda, nr. 5A , jud. Cluj. Titular: SC SAUTER TURNING PROCESS SRL cu sediul în Municipiul Dej, str. Henri Coanda, nr. 5 , județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, luni -joi între orele 9.00 – 14,00, vineri între orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-14 şi vineri între orele 8,00-12,00, în termen de 8 zile de la publicarea anunțului pe site”

decizie