Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru „Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuinţe colective în regim D+P+6E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi” în com. Floreşti, str. Avram Iancu, fn, judeţul Cluj, titular: TANŢĂU OCTAVIAN IOAN

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentruElaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuinţe colective în regim D+P+6E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”  în com. Floreşti, str. Avram Iancu, fn, judeţul Cluj, titular: TANŢĂU OCTAVIAN IOAN

DESCARCA