Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul ”Alimentare cu apă în localitatea Bolduț, comuna Ceanu Mare, județul Cluj”, pe amplasamentul din comuna Ceanu Mare, sat Bolduț, f.n., județul Cluj; titular: Comuna Ceanu Mari

Autoritatea competentă pentru Protecția Mediului A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Alimentare cu apă în localitatea Bolduț, comuna Ceanu Mare, județul Cluj”, propus a fi amplasat în comuna Ceanu Mare, sat Bolduț, f.n., județul Cluj, titular: Comuna Ceanu Mare

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Cluj din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, județul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26 august 2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț). Data afișării anunțului pe site: 14 august 2019.


decizie