Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul ”Construire parking suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități”, pe amplasamentul din municipiul Cluj-Napoca, strada Mogoșoaia, f.n., strada Ion Meșter, f.n., județul Cluj; titular: Municipiul Cluj-Napoca

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Construire parking suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Mogoșoaia, f.n., strada Ion Meșter, f.n., județul Cluj, titular: Municipiul Cluj-Napoca.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

decizie