Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul ”Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de amplasare stație mobilă de spălare-sortare”, pe amplasamentul din comuna Bonțida, sat Bonțida (extravilan), județul Cluj; titular: PAVEMENT WAY S.R.L.

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a corpurilor de apă pentru proiectul „Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de amplasare stație mobilă de spălare-sortare”, propus a fi amplasat în comuna Bonțida, sat Bonțida (extravilan), județul Cluj, Titular: PAVEMENT WAY S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Cluj din municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 99, județul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18 octombrie 2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț). Data afișării anunțului pe site: 8 octombrie 2019.