Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul „Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de înființare zonă verde și de agrement PARCUL TINERETULUI - PĂDUREA CLUJENILOR”, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, f.n., județul Cluj, titular: Municipiul Cluj-Napoca

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Elaborare documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de înființare zonă verde și de agrement PARCUL TINERETULUI - PĂDUREA CLUJENILOR, amplasat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii, f.n. , județul Cluj, titular: Municipiul Cluj-Napoca. 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

Decizie

Postat 5.02.2019