Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru obiectivul ”Modificări interioare hală (faza 3) prin compartimentări interioare pentru creare zonă de birouri, construire subpante (structuri metalice), construire platformă betonată (exterioară) pentru amplasare siloz materie primă”, construire clădire stație pompare și bazin de apă (500 mc), construire poartă de acces auto și pietonală, reconstrucție împrejmuire la nord, amplasare container modular (cabină portar), amplasare firme și panouri de afișaj; amenajări exterioare (alei carosabile, zone verzi)”, pe amplasamentul din municipiul Turda, strada Petru Rareș, nr. 11, județul Cluj; titular: S.C. OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Modificări interioare hală (faza 3) prin compartimentări interioare pentru creare zonă de birouri, construire subpante (structuri metalice), construire platformă betonată (exterioară) pentru amplasare siloz materie primă, construire clădire stație pompare și bazin de apă (500 mc), construire poartă de acces auto și pietonală, reconstrucție împrejmuire la nord, amplasare container modular (cabină portar), amplasare firme și panouri de afișaj; amenajări exterioare (alei carosabile, zone verzi)”, amplasat în municipiul Turda, strada Petru Rareș, nr. 11, județul Cluj, titular: S.C. OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9:00-14:00, vineri între orele 9:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare timp de 8 zile de la data apariţiei pe site.

decizie