Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, în Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 1, judeţul Cluj, titular: SC HOTEL SPORT CLUJ SA

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Plan Urbanistic Zonal conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, în Cluj Napoca, Aleea Stadionului, nr. 1, judeţul Cluj, titular: SC HOTEL SPORT CLUJ SA nu necesită evaluare de mediu, deoarece amplasamentul studiat nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi între orele 900-1400, vineri între orele 900-1200, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”