Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru „Plan Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată”, în Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 114 - 118, judeţul Cluj, titular: SDC IMOBILIARE SRL

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că „Plan Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 modificată şi actualizată”, în Cluj Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 114 - 118, judeţul Cluj, titular: SDC IMOBILIARE SRL, nu necesită evaluare de mediu, deoarece planul se referă la o suprafaţa de teren mică la nivel local, funcţiunea propusă prin PUZ este compatibilă cu funcţiunea zonei şi nu se identifică impact semnificativ advers asupra mediului ca urmare a implementării planului. Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail:office[@]apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.” 

decizie