Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: Ansamblu de locuinte colective in conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.36/17.09.2015 Faza II-Construire etapizata a celor 6 imobile de locuinte colective, amenajare si imprejmuire teren ”, propus a fi amplasat in localitatea Comuna Baciu, sat Baciu, str. Luceafarului, nr.1,3,5,7,9,11, jud. Cluj,jud.Cluj; Titular: DEBRECZENI IOAN STEFAN SI ASOCIATII

 

      Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: Ansamblu de locuinte colective in conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.36/17.09.2015 Faza II-Construire etapizata a celor 6 imobile de locuinte colective, amenajare si imprejmuire teren , propus a fi amplasat in localitatea Comuna Baciu, sat Baciu, str. Luceafarului, nr.1,3,5,7,9,11, jud. Cluj,jud.Cluj; Titular: DEBRECZENI IOAN STEFAN SI ASOCIATII

 

 

 

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, in cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, si continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul: Ansamblu de locuinte colective in conformitate cu prevederile PUZ aprobat prin HCL nr.36/17.09.2015 Faza II-Construire etapizata a celor 6 imobile de locuinte colective, amenajare si imprejmuire teren , propus a fi amplasat in localitatea Comuna Baciu, sat Baciu, str. Luceafarului, nr.1,3,5,7,9,11, jud. Cluj,jud.Cluj; Titular: DEBRECZENI IOAN STEFAN SI ASOCIATII

 

 

 

 

              Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-din localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni-joi:09-14.00 , vineri intre orele 09-12,00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro     

      

 

                          

          

 

                                        ,