Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire 5 imobile de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3E+ER, imprejmuire teren, extindere, bransamente si racorduri la utilitati conform PUZ aprobat prin HCL nr.105 din 12.07.2018”, propus a fi amplasat în comuna Floresti, str. Sub Cetate, jud. Cluj; Titular: TRANSINVEST SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj     anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului si de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare impact si evaluare adecvată pentru proiectul „Construire 5 imobile de locuinte colective cu regim de inaltime D+P+3E+ER, imprejmuire teren, extindere,  bransamente si racorduri la utilitati conform PUZ aprobat prin HCL nr.105 din 12.07.2018” amplasata  în  Floresti, str.Sub Cetate, fnr. jud.Cluj; Titular:  SC.TRANSINVEST  SRL  

         Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud.Cluj, în zilele de luni - joi intre orele 9,00-14,00, vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro     

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la publicare;

     Decizia