Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire atelier de reparaţii auto şi birouri”, în com. Ceanu Mare, sat Ceanu Mare, nr. 27A, judeţul Cluj, titular MOCAN IOAN DAN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “ Construire atelier de reparaţii auto şi birouri”, în com. Ceanu Mare, sat Ceanu Mare, nr. 27A, judeţul Cluj, titular  MOCAN IOAN DAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 - 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare.