Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Construire depozit cu rafturi inalte si anexe, regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, bazine subterane, bransamente la utilitati, organizare de santier la depozitul central Kaufland” propus a fi amplasat în localitatea Mihai Viteazu, nr.1408 , jud.Cluj, titular:SC.KAUFLAND ROMANIA SCS BUCURESTI

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectul

Construire depozit cu rafturi inalte si anexe, regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, bazine subterane, bransamente la utilitati, organizare de santier la depozitul central Kaufland” propus a fi amplasat  în localitatea Mihai Viteazu ,nr.1408, jud.Cluj, titular: SC.Kaufland Romania SCS Bucuresti. 

1 Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-12,00, marti-joi intre orele 9,00-12,00  precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.