Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Construire platformă depozitare a gunoiului de grajd în comuna Jucu, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în com. Jucu, sat Jucu de Sus, DJ 161, fn, jud. Cluj; Titular: COMUNA JUCU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului şi de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, în  cadrul procedurii de evaluare de impact asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul: „Construire platformă depozitare a gunoiului de grajd în comuna Jucu, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în com. Jucu, sat Jucu de Sus, DJ 161, fn, jud. Cluj; Titular: COMUNA JUCU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei  pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj - Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni - joi între orele 9.00 – 14.00 şi vineri între orele 9.00 – 12.00,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afişării pe site.

decizie