Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire reţea de aducţiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos şi reţele de distribuţie apă şi canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia” propus a fi realizat în com. Corneşti, satele Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Igriţia, judeţul Cluj, titular: COMUNA CORNEŞTI

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului, în cadrul procedurii  de evaluare a impactului asupra mediului, şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire reţea de aducţiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos şi reţele de distribuţie apă şi canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus şi Igriţia” propus a fi realizat în com. Corneşti, satele Tiocu de Jos, Tiocu de Sus, Igriţia, judeţul Cluj, titular: COMUNA CORNEŞTI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 13.00, vineri între orele 9.00 - 11.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare.

decizie