Back

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Exploatare agregate minerale cu redarea terenului în circuitul agricol” propus a fi amplasat în localitatea Fundatura,extravilan , jud.Cluj, titular:SC.GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a  impactului asupra mediului, pentru proiectul

“Exploatare agregate minerale cu redarea terenului în circuitul agricol” propus a fi amplasat  în localitatea Moldoveneşti ,extravilan, jud.Cluj, titular: SC.GEIGER GROUP ROMÂNIA SRL. 

1 Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-16,30, marti-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.