Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul: “Exploatare agregate minerale în perimetrul Canton 5” propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Câmpia Turzii,fnr., jud.Cluj, titular SC.EXPLORA TRADE SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare în cadrul procedurilor de evaluare a  impactului asupra mediului si a procedurilor de evaluare adecvata, pentru proiectul “ Exploatare agregate minerale în perimetrul Canton 5” propus a fi amplasat in  extravilanul  loc.Câmpia Turzii,fnr.,  jud.Cluj, titular SC.EXPLORA TRADE SRL  

1 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Cluj, str.Dorobantilor nr.99, in zilele de luni intre orele 9,00-16,30, marti-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet apmcj.anpm.ro.Publicul interest poate înainta comentarii/observatii în termen de 8 zile de la data afişării anunţului.