Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Extindere depozit combustibil Jet A1 – Aeroportul Cluj Napoca” propus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, incinta depozitului de carburanţi aviaţie/Aeroportul Internaţional Cluj Napoca, judeţul Cluj, titular: SC OMV PETROM AVIATION SA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată şi continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul Extindere depozit combustibil Jet A1 – Aeroportul Cluj Napocapropus a fi realizat în Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, incinta depozitului de carburanţi aviaţie/Aeroportul Internaţional Cluj Napoca, judeţul Cluj, titular: SC OMV PETROM AVIATION SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud. Cluj, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 - 12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la publicare.